Toestemming medische gegevens Landelijk SchakelPunt LSP

Het belang van elektronische medische gegevens delen.

Uw eigen huisarts en apotheek houden een eigen dossier over u bij met uw medische gegevens. Hierin staat belangrijke informatie over u in. Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden met het LSP (Landelijk Schakelpunt). Buiten kantoortijden, wanneer uw eigen huisarts en apotheek geen dienst hebben, heeft het grote voordelen dat dienstdoend zorgverleners in uw dossier kunnen kijken om u zo spoedig mogelijk te helpen en te voorzien van juiste zorg op maat. Zie video.

 

 

Toestemming geven
Als u instemt om het LSP toegang te geven tot uw dossier als patiënt van Medisch Centrum Haren dan zal u hiervoor mondeling of schriftelijk toestemming moeten geven. Dit kunt u eenvoudig regelen door contact op te nemen met de assistente. Na toestemming wordt uw burgerservicenummer (BSN) doorgegeven aan het LSP. U het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij uw huisarts of ondertekend via email versturen naar de assistente. Telefonisch uw toestemming doorgeven kan ook.

Zelf online regelen:
U kunt uw toestemming ook zelf online regelen op www.volgjezorg.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Bekijk de Voorlichtingsfolder Volgjezorg

Het formulier downloaden en uitprinten? Download het formulier.

Gegevens opvragen
Een ander (dienstdoend) zorgverlener kan uw gegevens opvragen als dat nodig is. Het LSP zoekt aan de hand van uw BSN nummer wie uw huisarts en apotheek is en welke informatie over u beschikbaar is gesteld vanuit uw dossier en opgevraagd kan worden. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

Regionaal geregeld
Het LSP is opgedeeld in ongeveer veertig regio’s. Alle huisartsenposten, huisartsen en apotheken, die gebruikmaken van het LSP, zijn ingedeeld in één van deze regio’s en kunnen zich eventueel bij een andere regio aansluiten. Binnen zo’n regio wisselen zorgverleners gegevens met elkaar uit. Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Zij hebben vaak patiënten die uit meerdere regio’s komen en kunnen daarom met meerdere regio’s gegevens uitwisselen.Patiënten merken in principe niets van de regio-indeling, tenzij ze ook bij zorgverleners uit andere regio’s komen. Dan kan het voorkomen dat gegevens niet kunnen worden opgevraagd.

 

Ga naar de inhoud