Diabetes

Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een aandoening waarbij de glucosestofwisseling is verstoord, waardoor er teveel glucose (suiker) in het bloed zit.
Normaal gesproken zorgt het hormoon insuline voor de juiste hoeveelheid glucose in het bloed. De alvleesklier krijgt een signaal om dit hormoon aan te maken zodra het suikergehalte in het bloed te hoog is. Insuline zorgt er op dat moment voor dat het bloedsuikergehalte weer daalt. Bij diabetes werkt deze stofwisseling niet goed. Er bestaan twee typen diabetes.

Type 1

Bij diabetes type 1 wordt er nauwelijks tot geen insuline aangemaakt. Hierdoor stijgt het bloedsuikergehalte. Deze aandoening komt vooral voor bij kinderen en jongvolwassenen.

Type 2

Bij mensen met diabetes type 2 wordt er wel insuline aangemaakt maar niet genoeg waardoor de cellen in het lichaam minder gevoelig raken voor dit hormoon. Dit type komt vooral voor bij mensen van middelbare leeftijd maar ook steeds vaker bij jongeren. Daarnaast is het verschil tussen deze twee typen dat type 1 wordt veroorzaakt door je eigen afweersysteem en type 2 kan ontstaan door een ongezonde levensstijl. Om type 2 voorkomen is gezond eten, stoppen met roken en een gezond gewicht erg belangrijk. Diabetes kan voor complicaties in het hele lichaam zorgen.

POH-S

Bij ons kunt u terecht voor diabeteszorg volgens de Zorgstandaard voor diabetes type 2’ van het Nederlands Huisarts Genootschap en volgens de protocollen van de Groninger Huisartsen Coöperatie. Onze dokterassistenten voeren de kwartaalcontroles bij diabetes patiënten uit. De doktersassistenten houden de praktijkondersteuner goed op de hoogte zodat de praktijkondersteuner de jaarlijkse controle kan uitvoeren. Ook kan er begeleiding verkregen worden bij leefstijlaanpassingen zoals stoppen met roken, meer bewegen en gezonder eten.

Diëtist

Goede voeding is belangrijk voor diabeten. Het is verstandig om samen met een diëtist een plan op te zetten voor een goede balans in het eten.  Indien de POH-S het nodig acht kunt u doorverwezen worden naar een diëtist. Hier zijn binnen de ketenzorg voor U geen kosten aan verbonden.

Pedicure en podotherapeut

Door diabetes kunnen zenuwen en bloedvaten beschadigd raken waardoor het bloed minder goed door je voeten en benen stroomt. Hierdoor kan het zijn dat het gevoel in de voeten verminderd waardoor een wondje of breuk niet wordt opgemerkt. Daarnaast genezen wondjes minder snel bij diabeten. Dat maakt de behandeling van wondjes en zweren extra moeilijk. Voor sommige diabetes patiënten is het dus belangrijk dat de voeten goed verzorgd worden. Dit kan door middel van een medische pedicure maar de POH-S kan u ook doorverwijzen naar een podotherapeut. Tijdens een voetcontrole stelt de POH-S vast welk classificatie en zorgprofiel de patiënt heeft.

Fundusfoto

Een fundusfoto is een foto van het netvlies van het oog. Hierop zijn de bloedvaatjes goed zichtbaar. Hoge bloedsuikerwaarden kunnen, zonder dat u het merkt, uw ogen beschadigen. Door tenminste één keer per twee jaar een fundusfoto te laten maken kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium worden ontdekt en is een behandeling mogelijk om verdere problemen te voorkomen.

Andere zorgprogramma's

Slaapproblemen / Slaapapneu

Slaapproblemen zijn een vaak gehoord probleem. Huisartsen zetten OSAsense in als laagdrempelig screeningsinstrument wanneer er verdenking bestaat op slaapapneu.

Hart- en vaatziekten

In het zorgprogramma voor hart- en vaatziekten, Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) worden de risicofactoren opgespoord en behandeld. Naast de behandelingen van bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol worden er ook adviezen gegeven over gezonde voeding en voldoende beweging. Hierdoor wordt het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verminderd. Patiënten die een hart- en vaatziekte hebben, en patiënten die hierop een hoog risico lopen, kunnen aan dit zorgprogramma deelnemen.

COPD / Astma

Chronic Obstructive Pulmonary Disease is een chronische longziekte. Het is een aandoening waarbij de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen, die blijvende schade aanrichten. Hierdoor is ademen moeilijker en zijn patiënten sneller vermoeid. De longziekte is ongeneeselijk maar wel te zo te behandelen dat een COPD patiënt nog een dragelijk leefstijl kan aannemen. COPD is vaak het gevolg van roken. Maar het kan ook komen door een erfelijke ziekte, moeilijk te behandelen astma of door giftige stoffen. Jaarlijks vindt er bij patiënten een meting van de longfunctie plaats zodat het verloop van de ziekte goed in de gaten kan worden gehouden.

Hartritmestoornis

Atrium- of boezemfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis. Bij deze aandoening is de hartslag onregelmatig en vaak te hoog. Bij een volwassen persoon klopt het hart in rust 60 tot 70 keer per minuut. Bij AF (atriumfibrilleren) is dit vaak boven de 100 slagen per minuut. Dit wordt veroorzaakt doordat de elektrische prikkels die ervoor zorgt dat je hart klopt, niet op één plek maar vanuit diverse plaatsen in de boezems tot stand komt. Een hartziekte of een andere aandoening, voedingsmiddelen of medicijnen, overgewicht, apneu, leeftijd en geslacht kunnen de oorzaak zijn van deze hartritmestoornis. Het is geen levensbedreigende aandoening hoewel er wel een behandeling wordt aangeraden om verdere lichamelijke schade te voorkomen. 

Ouderenzorg

Het aantal ouderen in Nederland stijgt, wat betekent dat huisartsen steeds meer te maken krijgen met ouderenzorg. Samen met de wijkverpleegkundige is de huisarts verantwoordelijk voor deze zorg bij ouderen die thuiswonend zijn. Ouderenzorg is beschikbaar voor mensen vanaf 75 jaar die ondersteuning of begeleiding kunnen gebruiken bij het zelfstandig wonen. Aan de hand van een gesprek met de praktijkondersteuner wordt er gekeken of begeleiding nodig is. POH-Ouderenzorg De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij ouderenzorg. Tijdens een gesprek gaat de praktijkondersteuner na hoe het met uw (geestelijke) gezondheid gesteld is en hoe actief en mobiel u bent. Ook zal er gevraagd worden naar de veiligheid in en rond uw huis. Het gesprek zal plaatsvinden in onze praktijk of bij u thuis.
Ga naar de inhoud