Slaapproblemen / Slaapapneu

Slaapproblemen zijn een vaak gehoord probleem, ongeveer vijfentwintig procent van de bevolking ervaart het en een derde hiervan zoekt deskundige hulp. De problemen kunnen voortvloeien uit persoonlijke omstandigheden, fysieke omstandigheden (zoals stress), medische aandoeningen en behandelingen (Achterberg, Bours, & Eliens, 2012).

Slaapapneu

Bent u vaak vermoeid? Snurkt u? Wellicht heeft u een slaapapneu.

Iemand met slaapapneu heeft meerdere ademstops (apneus) tijdens het slapen. Dit veroorzaakt vervelende vermoeidheidsklachten en verhoogt het risico op onder andere hart- en vaatziekten.

OSAsense

Huisartsen zetten OSAsense in als laagdrempelig screeningsinstrument wanneer er verdenking bestaat op slaapapneu.

Met de OSAsense screening kan uw huisarts slaapapneu makkelijker opsporen. U vult een online vragenlijst in en slaapt thuis een nacht met de OSAsense. Dit apparaat, ter grootte van een polshorloge, meet het zuurstofgehalte in uw bloed. De gemeten gegevens worden automatisch geanalyseerd en teruggekoppeld aan uw Huisarts.

De kosten voor de OSAsense screening worden volledig vergoed door de zorgverzekeraars en gaan niet ten koste van uw eigen risico.

Met OSAsense verminderen huisartsen het aantal patiënten dat onnodig een kostbaar slaaponderzoek ondergaat.en biedt het kansen voor de groep mensen die al jarenlang te maken hebben met slaapapneu gerelateerde klachten. In Nederland wordt OSAsense momenteel in verschillende regio’s uitgerold als instrument in de 1e lijnszorg. Zorgverzekeraars vergoeden het gebruik van OSAsense in deze setting.

Dankzij de inzet van OSAsense verkorten de wachttijden bij slaapcentra. De vrijgekomen capaciteit kan effectiever worden ingezet voor diagnostiek en behandeling.

Lees meer informatie over OSAsense op www.osasense.com.

Heeft u vermoeidheidsklachten? Maak een afspraak met de assistente. Zij vertellen u graag meer hierover.

Andere zorgprogramma's

Hart- en vaatziekten

In het zorgprogramma voor hart- en vaatziekten, Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) worden de risicofactoren opgespoord en behandeld. Naast de behandelingen van bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol worden er ook adviezen gegeven over gezonde voeding en voldoende beweging. Hierdoor wordt het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verminderd. Patiënten die een hart- en vaatziekte hebben, en patiënten die hierop een hoog risico lopen, kunnen aan dit zorgprogramma deelnemen.

Diabetes

Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een aandoening waarbij de glucosestofwisseling is verstoord, waardoor er teveel glucose (suiker) in het bloed zit. Normaal gesproken zorgt het hormoon insuline voor de juiste hoeveelheid glucose in het bloed. De alvleesklier krijgt een signaal om dit hormoon aan te maken zodra het suikergehalte in het bloed te hoog is. Insuline zorgt er op dat moment voor dat het bloedsuikergehalte weer daalt. Bij diabetes werkt deze stofwisseling niet goed. Er bestaan twee typen diabetes.

COPD / Astma

Chronic Obstructive Pulmonary Disease is een chronische longziekte. Het is een aandoening waarbij de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen, die blijvende schade aanrichten. Hierdoor is ademen moeilijker en zijn patiënten sneller vermoeid. De longziekte is ongeneeselijk maar wel te zo te behandelen dat een COPD patiënt nog een dragelijk leefstijl kan aannemen. COPD is vaak het gevolg van roken. Maar het kan ook komen door een erfelijke ziekte, moeilijk te behandelen astma of door giftige stoffen. Jaarlijks vindt er bij patiënten een meting van de longfunctie plaats zodat het verloop van de ziekte goed in de gaten kan worden gehouden.

Hartritmestoornis

Atrium- of boezemfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis. Bij deze aandoening is de hartslag onregelmatig en vaak te hoog. Bij een volwassen persoon klopt het hart in rust 60 tot 70 keer per minuut. Bij AF (atriumfibrilleren) is dit vaak boven de 100 slagen per minuut. Dit wordt veroorzaakt doordat de elektrische prikkels die ervoor zorgt dat je hart klopt, niet op één plek maar vanuit diverse plaatsen in de boezems tot stand komt. Een hartziekte of een andere aandoening, voedingsmiddelen of medicijnen, overgewicht, apneu, leeftijd en geslacht kunnen de oorzaak zijn van deze hartritmestoornis. Het is geen levensbedreigende aandoening hoewel er wel een behandeling wordt aangeraden om verdere lichamelijke schade te voorkomen. 

Ouderenzorg

Het aantal ouderen in Nederland stijgt, wat betekent dat huisartsen steeds meer te maken krijgen met ouderenzorg. Samen met de wijkverpleegkundige is de huisarts verantwoordelijk voor deze zorg bij ouderen die thuiswonend zijn. Ouderenzorg is beschikbaar voor mensen vanaf 75 jaar die ondersteuning of begeleiding kunnen gebruiken bij het zelfstandig wonen. Aan de hand van een gesprek met de praktijkondersteuner wordt er gekeken of begeleiding nodig is. POH-Ouderenzorg De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij ouderenzorg. Tijdens een gesprek gaat de praktijkondersteuner na hoe het met uw (geestelijke) gezondheid gesteld is en hoe actief en mobiel u bent. Ook zal er gevraagd worden naar de veiligheid in en rond uw huis. Het gesprek zal plaatsvinden in onze praktijk of bij u thuis.
Ga naar de inhoud